Egzamin na prawo jazdy to dla wielu osób stresujące doświadczenie. Czasem oblewa się przez głupotę, czasem przez kumulację wielu czynników jednocześnie. Niestety od czerwca 2021 jeszcze łatwiej można oblać egzamin.

Nowe przepisy dla kierowców i przywileje dla pieszych – łatwiejsze oblanie egzaminu na prawo jazdy

Z dniem 1 czerwca 2021 zaczynają obowiązywać nowe przepisy. Między innymi ograniczenie prędkości w mieście do 50 km/h w nocy. A także bezwzględne pierwszeństwo pieszego na pasach, a także tuż przy samym przejściu. Co oznacza, że pieszemu należy ustąpić nawet wtedy, kiedy jeszcze nie wszedł na przejście. Nowe przepisy mówiące o pierwszeństwie pieszego, to kolejny powód do popełnienia błędu podczas egzaminu na prawo jazdy.

Czy egzaminator może oblać za niezatrzymanie się przed przejściem dla pieszych?

Chociaż nowe przepisy wprowadzone zostały dla czynnych kierowców. Nie uwzględniały wprowadzenia zmian w sposobie szkolenia kandydatów na kierowcę. To za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu możesz oblać egzamin na prawo jazdy. Dotyczy to pieszego wchodzącego na pasy, znajdującego się na pasach i zgodnie ze zmianą przepisów – stojącego na przejściu.

Czy mogę odwołać się od negatywnego wyniku egzaminu za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym?

Próby odwołania się od negatywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy w takiej sytuacji nie będą skuteczne. Ponieważ ma tutaj zastosowanie art.52 ustawy 2 o kierujących pojazdami.

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych jego zakresem zadań w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Pozostaje jedynie dobrze przygotować się do egzaminu i mieć przysłowiowe oczy dokoła głowy. Pamiętaj, że Twoja prędkość powinna zostać tak dostosowana, abyś mógł swobodnie zatrzymać się przed przejściem dla pieszych. Niezależnie od sytuacji.