17 września 2023 roku to dzień, który przynosi ulgę dla wielu kierowców. Zmiany w sposobie kasowania punktów karnych oraz powrót kursów redukujących punkty. Nowe przepisy, oparte na Ustawie o Kierujących Pojazdami oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (wydane 15 września 2023 roku) – załącznik nr 9 Rozporządzenia wprowadzają kilka kluczowych zmian, które mają wpływ na ocenę i poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Kasowanie punktów karnych po roku

Zgodnie z nowymi przepisami, punkty karne są kasowane po roku od ich przyznania. To istotny powrót do starszych przepisów, gdyż do września 2022 roku trzeba było czekać aż 2 lata na oczyszczenie swojej kartoteki. Warto jednak zauważyć, że ta zmiana nie działa wstecz – dotyczy tylko nowych przypadków naruszeń od września 2023 roku. Ci, którzy zgromadzili punkty przed tą datą, będą musieli poczekać pełne 2 lata na ich skasowanie.

Powrót kursów redukujących punkty karne

Przywrócone kursy redukujące punkty karne. We wrześniu 2022 roku takie szkolenia zostały wstrzymane, jednak teraz (od 17 września 2023 roku) wracają do łask kierowców, choć w nieco zmienionej formie.

Nowe przepisy określają, że szkolenie może prowadzić:

  • policjant z komórki ruchu drogowego,
  • psycholog transportu,
  • egzaminator WORD,
  • osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy,
  • osoba posiadająca uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Program obejmuje 8 godzin wykładów oraz ćwiczenia praktyczne, realizowane w ciągu jednego dnia, przy czym w jednym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Istnieje także ograniczenie, które pozwala kierowcy wziąć udział w kursie reedukacyjnym nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po ukończeniu szkolenia, dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o odbyciu kursu, a z konta kierowcy zostaje odjęte 6 punktów karnych.

UWAGA! Kursy redukujące punkty karne nie są dostępne dla osób w okresie 1 roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy.

Te zmiany mają na celu aktywne wspieranie kierowców w doskonaleniu swoich umiejętności i świadomości na drodze. Wdrażane rozwiązania mają zachęcić do bardziej odpowiedzialnego zachowania i zminimalizować ryzyko wypadków drogowych.