W 2022 roku wymiana prawy jazdy będzie nieunikniona dla wielu kierowców. Czy Ciebie również to dotyczy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy 2022 rok to Twój czas na wymianę prawa jazdy, ile za to zapłacisz i czy musisz wybrać się na dodatkowe badania lekarskie?

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2022? Czy musisz iść na badania lekarskie dla kierowców?

Wymiana prawa jazdy bez dodatkowych kosztów aktualnie wyniesie Cię 100 zł plus 50 groszy opłaty ewidencyjnej. Czyli łącznie 100,50 zł. Koszty te natomiast wzrosną, jeśli musisz odnowić badania lekarskie, które kosztują 200 zł. Jest to kwota wprowadzona przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w 2014 roku. Czyli ze 100 zł mamy już kwotę 300,50 zł. Zapłacisz jeszcze więcej, jeśli nie masz aktualnego zdjęcia, które należy dołączyć w urzędzie przy składaniu wniosku o prawo jazdy. Koszt zdjęcia zależny jest już od miejsca, w którym je wykonasz. Średnio za 4 odbitki trzeba zapłacić ok. 25 zł. Zatem to ile kosztuje wymiana prawy jazdy akurat dla Ciebie, jest zależne od powyższych czynników. Najmniej zapłacisz 100 zł i 50 groszy. Najwięcej natomiast 325 zł i 50 gr.

Badanie lekarskie przy wymianie prawa jazdy – konieczne, czy nie?

Ta wiadomość ucieszy wszystkich tych, którzy nie mają problemów zdrowotnych wpływających na prowadzenie auta. Wymiana prawa jazdy nie wiąże się z obowiązkową wizytą u lekarza i dodatkowym kosztem 200 zł. Wymiana prawa jazdy dotyczy samego dokumentu. Tak samo jak w przypadku zmiany nazwiska – składasz wniosek o wydanie dokumentu, tak i przy wymianie prawa jazdy z powodu terminu. Wniosek dotyczy samego dokumentu.

Obowiązkowe badanie lekarskie dotyczy osób, które mają ograniczony termin ważności prawa jazdy ze wskazaniem na problemy zdrowotne. Zazwyczaj oznaczone są kodem w prawo jazdy tabela nr 12.

Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy dotyczy również wszystkich kierowców, którzy mają ważność bezterminową dokumentu. Nowy wzór prawa jazdy obliguje każdego, kto ma bezterminowe prawo jazdy do wymiany na nowe z terminem maksymalnym 15 lat ważności. Na tyle też maksymalnie wydawane jest prawo jazdy nowym kierowcom. Wyjątek od reguły stanowią prawa jazdy wydawane lub wydane osobom, które mają adnotacje lekarskie np. okulary, czy inne ograniczenia zdrowotne. Takie prawo jazdy może mieć termin np. na 5 lat, co oznacza, że po 5 latach trzeba je wymienić i powtórzyć badania lekarskie.

Wymiana prawa jazdy – terminy

Do 2033 roku bezterminowe prawa jazdy znikną. Jest to też ostateczny termin wymiany prawa jazdy. Czyli zgodnie z tym po roku 2033 żaden kierowca nie będzie mógł się pochwalić bezterminowym prawem jazdy. Kiedy dokładnie trzeba je wymienić? Najwcześniej w 2028 roku.

Prawa jazdy wydane do dnia 18.01.2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19.01.2028 r. do dnia 18.01.2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy. Podlegające wymianie prawa jazdy, wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, jednakże nie dłużej niż do terminów wymiany określonych przez ministra właściwego do spraw transportu pod rygorem utraty ważności dokumentu.

https://www.slupsk.pl/sprawy/centrum-obslugi-mieszkancow/prawo-jazdy/wymiana-prawa-jazdy-zmiana-podwyzszenie-kwalifikacji

Dokumenty, które będą Ci potrzebne do złożenia wniosku

Dokumenty, jeśli wskazania właściwego urzędu miasta, czy gminy nie stanowią inaczej, zawsze będą takie same. Czyli będziesz potrzebować:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Kolorową, aktualną fotografię o wymiarach 35×45 mm (fotografia aktualna oznacza wykonana maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku),
  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu,
  • Kserokopię prawa jazdy lub oryginał do wglądu (przy odbiorze nowego jesteś zobligowany zwrócić również stary dokument),
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami od lekarza uprawnionego do badań kierowców – dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy;
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od uprawnionego psychologa z zakresu psychologii transportu – dotyczy kat. C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE;

Jak złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy?

Wniosek możesz złożyć online na stronie swojego urzędu lub pobrać dokument, wydrukować i wraz z powyższymi dokumentami zanieść osobiście. W niektórych przypadkach mogą być od Ciebie wymagane dokumenty uzupełniające.

Wzór wniosku do pobrania powinien być taki sam dla każdego miasta. Zanim jednak wydrukujesz i wypełnisz, upewnij się, że rzeczywiście jest taki sam na stronie właściwego dla Ciebie urzędu.

Czas oczekiwania na nowe prawo jazdy wynosi ok. dwóch tygodni. Wiadomo jednak, jak wygląda sytuacja w czasie COVID-19, dlatego też weź pod uwagę, że czas ten może się wydłużyć.