Prawo jazdy wzbudza zawsze wiele emocji. Szczególnie przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Do niektórych kategorii można przystąpić przed osiągnięciem pełnoletności. Natomiast droga do pozyskania uprawnień zawsze jest taka sama.

Kurs na prawo jazdy, testy wewnętrzne. Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny.

Ile ważna jest teoria państwowa, kiedy można się na nią zapisać i jak się zapisać?

W jakim wieku można zapisać się na prawo jazdy?

Wszystko zależne jest od tego, o jaki rodzaj prawa jazdy ubiega się kursant. W przypadku najpopularniejszej kategorii B trzeba ukończyć 18 rok życia, lecz na sam kurs można rozpocząć gdy ma się 17 lat i 9 miesięcy. W takim przypadku niezbędna jest zgoda rodzica, bądź opiekuna prawnego.

W przypadku innych kategorii wygląda to następująco:

 • AM – 14 rok życia (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna zgoda rodziców),
 • A1 – 16 rok życia (zgoda rodziców),
 • A2 – 18 rok życia,
 • A – 18 rok życia, (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej), 20 rok życia gdy od 2 lat posiada się prawo jazdy kategorii A2, 24 rok życia gdy nie spełnia się wcześniejszych warunków.
 • B1 – 16 lat (zgoda),
 • B+E – 18 lat,
 • C1 – 18 lat,
 • C – 21 lat, 18 lat (kwalifikacja wstępna lub żołnierz), 19 lat (funkcjonariusz publiczny),
 • C+E – 21 lat (w określonych przypadkach 18),
 • C1+E – 18 lat,
 • D1 – 21 lat,
 • D – 24 lat, 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna oraz funkcjonariusz kierujący pojazdami PSP, Policji i Straży Granicznej), 19 lat (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych),
 • D+E – 21 lat (kwalifikacja wstępna oraz wstępna przyśpieszona – ograniczenie do regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km), 23 lata (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona),
 • D1+E – 21 lat,
 • T – 16 lat (zgoda rodziców),
 • Pozwolenie na tramwaj – 21 lat.

Jak zapisać się na egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

W przypadku gdy już posiadamy swój Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK), możemy zapisać się na kurs prawa jazdy. Po jego zakończeniu możemy zapisać się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. A po jego zaliczeniu, na część praktyczną. Można to zrobić na dwa sposoby – osobiście w WORD lub online za pomocą strony  www.info-car.pl

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy niezależnie od kategorii składa się 32 pytań. 20 to pytania z części podstawowej, natomiast 12 to część specjalistyczna. Cały egzamin trwa 25 minut. Na zapoznanie się z pytaniami typu TAK lub NIE kursant ma 20 sekund, natomiast na udzielenie odpowiedzi 15. W przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej wydłużony jest do 50 sekund, lecz czas na udzielenie odpowiedzi również wynosi 15 sekund.

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi system automatycznie wyświetla kolejne pytanie. Aby zaliczyć egzamin teoretyczny, należy uzyskać przynajmniej 68 punktów z 74 możliwych do zdobycia. Do egzaminu teoretycznego można podejść nieograniczoną ilość razy, aż do uzyskania wyniku pozytywnego. Lecz każda kolejna próba to koszt 30 złotych.

Ile czasu ważny jest egzamin państwowy teoretyczny?

W przypadku gdy osoba przystępująca do egzaminu uzyska wynik pozytywny (przynajmniej 68 na 74 punkty), jej egzamin z części teoretycznej jest ważny bezterminowo. Ograniczenie dotyczące tego, ile ważny jest egzamin zniesiono w 2014 roku.

wpis przygotowany przez Elka School Gdynia