Od 25 maja 2019 roku zmieniły się przepisy w sprawie cofania licznika w samochodzie. Kto sprawdza liczniki? Jaka wynosi kara za to przestępstwo? Kiedy legalnie możesz wymienić licznik i gdzie musisz to zgłosić?

Cofanie licznika a Kodeks Karny

Od 2019 roku wprowadzono kary za oszustwo dotyczące cofania licznika. Zgodnie z Kodeksem Karnym art. 306a:

“§  1.  Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Art.306a KK

Zmiana licznika jest takim samym przestępstwem co podrabianie dokumentów. Przestępca to nie tylko ten, co zmienia licznik, ale również ten, który zleca tę czynność.

Cofanie licznika to przestępstwo, a co z jego wymianą? Kiedy możesz dokonać wymiany licznika na nowy?

Licznik możesz wymienić w 2 sytuacjach (Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997r., art. 81a):

  • jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo, tzn. nie odmierza przejechanego dystansu;
  • jeśli wymiany wymaga element na stałe przyłączony z drogomierzem i nie da się go wymienić osobno.

Wymianę licznika musisz zgłosić w ciągu 14 dni od montażu. Udaj się do stacji kontroli pojazdów, by to zrobić.

Kto może zajrzeć pod zegary, żeby skontrolować stan licznika w samochodzie?

Od 1.01.2020 r. przebieg pojazdu skontrolować mogą policjanci lub inne służby mundurowe z uprawnieniem do takiej kontroli. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku aut sprowadzanych celnicy również powinni dokonywać kontroli licznika. Jeśli sprowadziłeś auto i jeszcze go nie zarejestrowałeś, to policjant podczas kontroli sprawdzi stan licznika i dodatkowo spisze numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).