Jazda po drogach wymaga znacznej odpowiedzialności i znajomości zasad i przepisów regulujących ruch drogowy. Znaki drogowe odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu kierowcom tych zasad i przepisów. Zrozumienie znaczenia znaków drogowych jest niezbędne do bezpiecznej i efektywnej jazdy.

Jak ważne są znaki drogowe można łatwo zauważyć podczas zmiany organizacji ruchy, gdzie kierowcy zazwyczaj jeżdżą na tak zwaną pamięć.

Znaki drogowe – ogólny podział i funkcje

Znajomość znaków drogowych to podstawa, którą musi przyswoić każdy kandydat na przyszłego kierowcę. Co więcej, bez znajomości znaków instruktor nauki jazdy nie powinien dopuścić kursanta do tzw. jazd praktycznych. Pamiętaj, że znaki drogowe będą towarzyszyć Ci przez resztę życia kierowcy. Najlepsza rada dotycząca jazdy, jaką powinieneś zapamiętać, brzmi: Naucz się znaków na pamięć, ale nigdy na pamięć nie jeździj. Przepisy ulegają zmianom, a znaki je regulują. Szczególnie podczas remontów dróg, zwracaj uwagi na znaki.

Znaki regulacyjne

 • Znak stop: wymaga od kierowców całkowitego zatrzymania się przed kontynuowaniem jazdy.
 • Znak pierwszeństwa: kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom lub pieszym.
 • Znak ograniczenia prędkości: wskazuje maksymalną dopuszczalną prędkość na danym odcinku drogi.
 • Znak zakazu wjazdu: zakazuje wjazdu na określony obszar lub drogę.
 • Znak jednokierunkowy: wskazuje, że ruch jest dozwolony tylko w jednym kierunku.

Znaki ostrzegawcze

 • Znak zakrętu: ostrzega kierowców o zbliżającym się zakręcie na drodze.
 • Znak strefy szkolnej: wskazuje obszar, w którym znajduje się szkoła, ostrzegając kierowców, aby uważali na dzieci.
 • Znak drogowy na śliskiej nawierzchni: ostrzega kierowców o potencjalnie śliskiej nawierzchni, takiej jak lód lub olej.
 • Znak przejścia dla pieszych: powiadamia kierowców o zbliżającym się przejściu dla pieszych.
 • Znak przejścia dla zwierząt: ostrzega kierowców o możliwości przejścia przez jezdnię przez zwierzęta.

Znaki przewodnika

 • Znaki tras: wskazują numery tras lub nazwy autostrad.
 • Znaki zjazdów: informują o zbliżających się zjazdach z autostrad.
 • Znaki przebiegu: pokaż odległość do określonych miejsc docelowych.
 • Znaki docelowe: wskazują kierunki i odległości do miast, miasteczek lub punktów orientacyjnych.
 • Znaki usługowe: informują o pobliskich obiektach, takich jak miejsca postojowe, stacje benzynowe lub lokale gastronomiczne.

Znaki budowlane i konserwacyjne

 • Znak ostrzegawczy przed robotami drogowymi: informuje kierowców o zbliżających się strefach prac drogowych lub konserwacyjnych.
 • Znak objazdu: kieruje kierowców na alternatywną trasę ze względu na zamknięte drogi lub roboty drogowe.
 • Znak zamkniętej drogi: wskazuje całkowite zamknięcie drogi.
 • Znak ograniczenia prędkości w strefie robót drogowych: pokazuje ograniczenia prędkości w strefach robót drogowych.
 • Znak strefy roboczej: przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności i uważności podczas przejeżdżania przez strefę pracy.

Znaki informacyjne

 • Znak szpitala: wskazuje kierunek do pobliskiego szpitala lub placówki medycznej.
 • Znak lotniska: prowadzi kierowców do najbliższego lotniska.
 • Znak atrakcji turystycznej: zawiera informacje o pobliskich miejscach turystycznych lub atrakcjach.
 • Znak parkingowy: wyświetla przepisy i wskazówki dotyczące parkingów.
 • Znaki usług: wskazują dostępność usług, takich jak toalety, jedzenie lub zakwaterowanie.

Rozszerzony podział znaków drogowych i ich oznaczenia alfanumeryczne

Poniżej znajdziesz podział znaków oraz krótkie wyjaśnienie i oznaczenie danego znaku cyfrą i literą.

Znaki pionowe ostrzegawcze

Funkcjonują z oznaczeniami od A1 do A34. Jest to żółty trójkąt z czerwoną obwódką. Z czarnym elementem wewnątrz (oprócz znaku A-7 ustąp pierwszeństwa).

Alfanumeryczne oznaczenie znaków drogowych ostrzegawczych

 • A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
 • A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo
 • A-3 Niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo
 • A-4 Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo
 • A-5 Skrzyżowanie dróg
 • A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
 • A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
 • A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
 • A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
 • A-8 Skrzyżowanie o ruchu o krężnym
 • A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
 • A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
znaki drogowe ostrzegawcze
 • A-9 Przejazd kolejowy z zaporami
 • A-10 Przejazd kolejowy bez zapór
 • A-11 Nierówna droga
 • A-11a Próg zwalniający
 • A-12a Zwężenie jezdni – dwustronne
 • A-12b Zwężenie jezdni – prawostronne
 • A-12c Zwężenie jezdni – lewostronne
 • A-13 Ruchomy most
 • A-14 Roboty na drodze
 • A-15 Śliska jezdnia
 • A-16 Przejście dla pieszych
 • A-17 Dzieci
znaki ostrzegawcze A18 do A28
 • A-18a Zwierzęta gospodarskie
 • A-18b Zwierzęta dzikie
 • A-19 Boczny wiatr
 • A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
 • A-21 Tramwaj
 • A-22 Niebezpieczny zjazd
 • A-23 Stromy podjazd
 • A-24 Rowerzyści
 • A-25 Spadające odłamki skalne
 • A-26 Lotnisko
 • A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki
 • A-28 Sypki żwir
 • A-29 Sygnały świetlne
 • A-30 Inne niebezpieczeństwo
 • A-31 Niebezpieczne pobocze
 • A-32 Oszronienie jezdni
 • A-33 Zator drogowy
 • A-34 Wypadek drogowy

Pamiętaj, że projekty znaków drogowych mogą się różnić w zależności od kraju i regionu, ale ogólne znaczenie i cele pozostają podobne. Zawsze stosuj się do znaków drogowych, aby zapewnić bezpieczną i odpowiedzialną jazdę.