Czy ten związek mógł się udać? Słów kilka o niedoszłej fuzji FCA (Fiat & Chrysler) z Renault/Nissan/Mitsubishi

Zarząd koncernu Renault odroczył w środę, tj. 5 czerwca br., decyzję ws. fuzji z włosko-amerykańską grupą motoryzacyjną Fiat Chrysler (FCA) na wniosek obecnych w Radzie Dyrektorów przedstawicieli francuskiego rządu. W odpowiedzi Fiat Chrysler Automobiles wycofał swoją ofertę złożoną 27 maja 2019 roku, która dotyczyła fuzji z Renault i szacowana była na 35 miliardów dolarów. Gdyby doszło do połączenia obu firm, z których każda miałaby po 50% udziałów w nowym holdingu, powstałby trzeci co do wielkości koncern motoryzacyjny na świecie.

Od początku złożenia propozycji fuzji przez koncern Fiat Chrysler spotykała się ona z przeciwnościami. Zarząd Renault nie był w stanie podjąć decyzji, gdyż znajdujący się w niej przedstawiciele francuskiego rządu prosili o odroczenie głosowania w tej sprawie na kolejne terminy. Obecnie państwo francuskie posiada 15% akcji w Renault. W przypadku połączenia z FCA, ten udział uległby zmniejszeniu, natomiast władze francuskie chciałyby mieć miejsce w zarządzie nowej firmy i generalnie większy wpływ nad nowym koncernem.

Niejasna jest także kwestia Nissana i Mitsubishi w nowej firmie. Renault posiada 43,4% akcji Nissana, podczas gdy japońska firma posiada 15% udziałów w Renault, a także 34% udziałów w Mitsubishi. Japończycy nie określili się dotychczas, czy chcieliby być częścią nowego koncernu, czy też są przeciwni takiemu rozwiązaniu. Podczas spotkania zarządu przedstawiciele Nissana wstrzymali się od głosu. Gdyby doszło do połączenia, do którego poza FCA i Renault weszłyby także Nissan i Mitsubishi, wówczas taki koncern ze sprzedażą na poziomie 15 milionów samochodów rocznie byłby prawdopodobnie największą firmą motoryzacyjną.

Czy decyzja FCA o zerwaniu rozmów jest ostateczna, czy też jest kolejnym etapem negocjacji mającym na celu wywarcie presji na francuskich decydentach? Odpowiedź przyniosą zapewne najbliższe dni. Miejmy na uwadze, że Fiat Chrysler już od pewnego czasu poszukuje strategicznego partnera, więc wycofanie oferty wydaje się zagraniem va banque.